Контакти

  /   Контакти

"РемАл" ЕООД

гр. София, ж.к. Младост 2, бл.292, офис 3

Р. Станчев- управител

тел: 0888 44 44 38
Е-mail: remalbg@abv.bg

*За среща с управителя, моля свържете се предварително по телефона